Потърсете ни: 088 7248182
  • Гъвкави сервозадвижвания
  • модули за енергиен мониторинг
  • Модули със SAFETY функции
  • Управление за роботи

Линия за сушене на латексови матраци

Клиент - ЕКОН91 ООД


Изискванията по Европейската програма за енергийна ефективност са високи. Нямаше съмнение, че честотните задвижвания ACOPOSinverter ще отговорят на тези изисквание.

Поради големия брой инвертори и необходимостта от допълнителни параметри за анализ, беше използван X20CP1585 на B&R.

Връзката с инверторите е изцяло с цифрова комуникация X2X. Към системата е изградена и дистанционна VNC връзка за визуализиране и параметриране на системата.