Потърсете ни: 088 7248182
  • Гъвкави сервозадвижвания
  • модули за енергиен мониторинг
  • Модули със SAFETY функции
  • Управление за роботи

Линия за производство на каучукови смеси

Клиент - ХАРЪБ ЕООД


При този проект заложихме на контролер X20CP1483 и съответния брой входно-изходни модули.

Към системата е изградена и визуализираща система. По комуникационен път се отчитат различни параметри на основния двигател (6kV, 800kW). По температурата в камерата на смесителя и натоварването на двигателя се отчита готовността на произвеждания продукт.

Контролерът е включен в локалната мрежа и е достъпен за диагностика от различни места във фабриката.