Потърсете ни: 088 7248182
  • Гъвкави сервозадвижвания
  • модули за енергиен мониторинг
  • Модули със SAFETY функции
  • Управление за роботи

Линия за опаковане на боя

Клиент - МЕГАХИМ ООД

Задачата е да се сглоби кашон и да се транспортира до две пакетиращи позиции.
Постъпващите кутии с боя, се подреждат в подходяща позиция и се поставят в доставения кашон.
Готовият кашон се запечатва и се подава към палетизатор.
Използван контролер – 4PP045.0571-X74 за визуализиране на текущото състояние на кашониращия възел и на двата манипулатора.