Потърсете ни: 088 7248182
  • Гъвкави сервозадвижвания
  • модули за енергиен мониторинг
  • Модули със SAFETY функции
  • Управление за роботи

Каландрова линия за каучукови смеси

Клиент - ХАРЪБ ЕООД


След осъзната необходимост за сигурност и нужда за разширение на линията, клиентът реши да подмени старото управление на Siemens с подходяща конфигурация от B&R.

Избран е панел-контролер 4PP065, позволяващ възможността за диагностика и настройка без компютър.