Потърсете ни: 088 7248182
  • Гъвкави сервозадвижвания
  • модули за енергиен мониторинг
  • Модули със SAFETY функции
  • Управление за роботи

Инсталация за автоматично опръскване на матрици за матраци от пенолатекс

Клиент - ЕКОН 91 ООД


Контролер 4PP045.0571-L42 на B&R, Австрия.

Две назависими рамена за дъното и капака на матрицата.

Промяна на скоростта на раменете съобразена със скоростта на линията.

Спиране на пръскането при спряна линия.

Ръчно и автоматично управление.

Увеличаване на дебита в началото и края на матрицата за по добро опръскване на стените на матрицата.

Автоматично измерване на размера на матрицата чрез лазер. С това се позволява на машината да пръска само в матрицата, а не извън нея.