Потърсете ни: 088 7248182
  • Гъвкави сервозадвижвания
  • модули за енергиен мониторинг
  • Модули със SAFETY функции
  • Управление за роботи

Проекти

 

Инсталация за опръскване на матрици за матраци

Управление на линия за опръскване на матрици за матраци от пенолатекс

Инсталация за дестилация на петролни продукти

Над 250 бр. аналогови величини като температура, налягане, вакуум и ниво. 30 броя помпи и аспиратори.

Машина за автоматично и контролирано асемблиране на въздушни, маслени и горивни филтри

Машината е компактна и ергономична. Позволява във всеки един момент да се контролират различни параметри от цикъла – размер, отклонение, време за асемблиране, време за разтопяване, брой произведени филтри, брой бракувани филтри.

Възел за контрол на окомплектовка на изделие в транспортна опаковка

В днешно време изискванията на клиентите към качеството на доставката и екипировката стават много големи. Затова клиентът се нуждаеше от машина за контрол на окомплектовката.

Линия за управление на вулканизационни преси за каучукови изделия

Използван бе панел-контролер 4PP065 с Ethernet PowerLink комуникация поради връзката му със SAFETY контролера. Бяха използвани стандартни функционални блокове за безопасност в пакета Аutomation studio.

Линия за производство на каучукови смеси

Към системата е изградена и визуализираща система. По комуникационен път се отчитат различни параметри на основния двигател (6kV, 800kW).

Каландрова линия за каучукови смеси

След осъзната необходимост за сигурност и нужда за разширение на линията, клиентът реши да подмени старото управление на Siemens с подходяща конфигурация от B&R.

Линия за сушене на латексови матраци

Поради големия брой инвертори и необходимостта от допълнителни параметри за анализ, беше използван X20CP1585 на B&R.

Ротационна машина за асемблиране на маслени и горивни филтри

Машината разполага с 6 серво мотора синхронизирани помежду си управлявани от ACOPOS устройства. В машината са заложени и модули за контрол на размера на филтъра както и контрол на натоварването на нагревателите в зависимост от материала на филтъра.

Машина за тегловно дозиране на полимер за профили от експандиран пенополистирол

Изисквания на клиента – опростено, но точно управление на процеса, ръчно и автоматично управление, тегловно дозиране на съставките, контролирано смесване, отчитане на дозираните количествата в края на работния ден.

[/row]

Линия за пакетиране на кутии за боя в кашон

Линията е изградена от четири основни възела – кашониращ възел за извеждане от магазин и сглобяването на кашон, основна разпределителна станция за подвеждане на готовия кашон към един от двата пакетиращи възела.