Потърсете ни: 088 7248182
  • Гъвкави сервозадвижвания
  • модули за енергиен мониторинг
  • Модули със SAFETY функции
  • Управление за роботи

Vision

За своите системи, B&R са разработили свой собствен програмен пакет – B&R Automation Studio.


vision

С първото в света решение за машинно зрение, което да бъде безпроблемно интегрирано в системата за автоматизация, B&R извежда интегрираното машинно зрение на съвсем ново ниво.

Камерите, интелигентните алгоритми за обработка на изображения и иновативното портфолио от осветление са неразделна част от системата за управление на B&R.

В основата на решението за визия на B&R е широка гама от интелигентни камери. За цялото портфолио от камери има лесни за конфигуриране функции за машинно зрение за създаване на приложения с минимално програмиране.