Потърсете ни: 088 7248182

Продукти

  • Гъвкави сервозадвижвания
  • модули за енергиен мониторинг
  • Модули със SAFETY функции
  • Управление за роботи

APROL

Приложенията за контрол на процесите варират от малки системи в лаборатории до големи производствени съоръжения.


 

APROL

Предлаганата система „APROL“ от B&R , осигурява отличителни възможности за контрол на производството и покрива широка област от приложения. „APROL” подпомага системните интегратори и оператори по време на целия цикъл на системата за управление - от планирането и конфигурирането до въвеждането в експлоатация и сервиз.

Вижте повече >>