Потърсете ни: 088 7248182

Продукти

  • Гъвкави сервозадвижвания
  • модули за енергиен мониторинг
  • Модули със SAFETY функции
  • Управление за роботи

Честотни преобразуватели

Интелигентност, комбинирана с ефективност осигурява увеличена производителност и защита за вашата система с намалена консумация на енергия и ниски експлоатационни разходи.


 

ACOPOSinverter P76

Серията инвертори ACOPOSinverter Р76 включва различни задвижващи модели за трифазни асинхронни двигатели и синхронни електродвигатели с напрежение от 200 до 500V и мощност от 0.18 до 15 kW.

Комбинацията от ACOPOSinverter Р76 и синхронен двигател без енкодер е много компактна и спомага за значително намаляване на общия размер на машината, както и нейната цена.

Вграден комуникационен модул Powerlink.

Вижте повече >>


 

ACOPOSinverter P86

Инверторът от серия Р86 е честотен регулатор за трифазни асинхронни двигатели с напрежение от 200 до 480V и мощност от 0.37 до 75 kW.

Поради своята широка гама и много интегрирани функции, ACOPOSinverter Р86  може да изпълнява най-трудните изисквания на сложни машини.

Вграден комуникационен модул Powerlink.

Вижте повече >>