Потърсете ни: 088 7248182

Продукти

  • Гъвкави сервозадвижвания
  • модули за енергиен мониторинг
  • Модули със SAFETY функции
  • Управление за роботи

Софтуер

За своите системи, B&R са разработили свой собствен програмен пакет – B&R Automation Studio.


 

Софтуер

С този програмен пакет се извършва цялостната дейност по въвеждане в експлоатация на една система. Освен за програмиране на основен алгоритъм, с него се извършва и конфигуриране, диагностициране, визуализиране, параметриране на задвижванията, а така също и изнесени визуализиращи приложения. Задачите за SAFETY функции също могат да бъдат решени с него.

Вижте повече >>