Потърсете ни: 088 7248182

Продукти

  • Гъвкави сервозадвижвания
  • модули за енергиен мониторинг
  • Модули със SAFETY функции
  • Управление за роботи

Захранващи блокове

Допълнителните компоненти на електрозахранване, предлагани от B&R се вписват перфектно в изпълнението на цялостното системно решение.


 

Захранващи блокове

Предлагат се захранващи блокове за монофазно или трифазно напрежение. Те работят с широк диапазон на входното напрежение и осигуряват стабилна изходното напрежение.

Вижте повече >>


 

Буферни и UPS модули

B&R предлага UPS устройства и буферни модули, с цел да се преодолеят кратки прекъсвания в захранването и да бъде системата в състояние да се справи с по-дълги прекъсвания.

Вижте повече >>