Потърсете ни: 088 7248182

Продукти

  • Гъвкави сервозадвижвания
  • модули за енергиен мониторинг
  • Модули със SAFETY функции
  • Управление за роботи

Входно-изходни модули

Комутационните шкафове се превръщат в отживелица - гъвкави и конфигурируеми отдалечени I/O системи намаляват окабеляването, увеличават стабилността и могат да бъдат адаптирани към всяка среда.

Входно-изходните системи на B&R са гъвкави и лесни за употреба. С двете разновидности със степен на защита IP20 и IP67, може да се направят различни комбинации, както във шкафа, така и извън него. Пълната гъвкавост по отношение на топология прави възможно системата от I / O да бъде оптимално адаптирани към машината. Стандартните I / O могат да се бъдат комбинирани и със SAFETY I / O модули, така че лесно да се получи решение за системи с функции за безопасност.

 


 


 

Повече за входно-изходни модули на B&R Automation