Потърсете ни: 088 7248182

Продукти

  • Гъвкави сервозадвижвания
  • модули за енергиен мониторинг
  • Модули със SAFETY функции
  • Управление за роботи

Продукти

Предлагаме на вашето внимание пълната гама продукти за автоматизация
на B&R - Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.:


Индустриални компютри

Индустриални решения на персонални компютри за високо-производителни приложения.

APC2200

APC3100

PPC3100 automation panel multi touch


Визуализиращи дисплеи

Брилянтни дисплеи с широк зрителен ъгъл осигуряват изключителен поглед към състоянието на машините.


Системи за контрол

Мащабируеми системи за машини с ниска себестойност и без достатъчна площ за оборудване, до големи системи за управление. Широка гама от цифрови, аналогови и комуникационни входове и изходи.


Входно-изходни модули

Комутационните шкафове се превръща в отживелица - конфигурируемите отдалечени I/O системи намаляват окабеляването, увеличават стабилността и могат да бъдат адаптирани към всяка среда.


SAFETY контролери и модули

Богатото разнообразие от Safety функции, метод за програмиране, безопасната диагностика , допринасят за оптимизиране работата на машините и системите при аварийни ситуации.


Серво и стъпкови задвижвания

Tехнологията за контрол на движението "ACOPOS" на B&R се вписва безпроблемно в цялостната концепция за автоматизация на компанията.


Честотни преобразуватели

Серията инвертори включва различни задвижващи модели за трифазни асинхронни двигатели и синхронни електродвигатели.


Захранващи блокове

Допълнителните компоненти на електрозахранване, предлагани от B&R се вписват перфектно в изпълнението на цялостното системно решение.


Софтуер

За своите системи, B&R са разработили свой собствен програмен пакет – Automation Studio.


Vision

С първото в света решение за машинно зрение, което да бъде безпроблемно интегрирано в системата за автоматизация, B&R извежда интегрираното машинно зрение на съвсем ново ниво.

vision


Роботи

B&R вече предлага роботи ABB като неразделна част от своята система за автоматизация.

robotics