Потърсете ни: 088 7248182

Новини

  • Гъвкави сервозадвижвания
  • модули за енергиен мониторинг
  • Модули със SAFETY функции
  • Управление за роботи

ПЪРВИ ИНСТАЛИРАН В БЪЛГАРИЯ РОБОТ CRB15000

Posted in News on Четвъртък, 20 Януари 2022.

КОЛАБОРАТИВЕН РОБОТ CRB15000
КОЛАБОРАТИВЕН РОБОТ CRB15000

Първи инсталиран робот CRB15000 на АВВ в България.

С нарастване на изискванията на клиентите за подобряване качеството на производствения процес, се засилват и изискванията към използваната апаратура и техника. Използването на робот , вместо обикновен манипулатор, позволява гъвкавост при настройката и лесна промяна на задачата за изпълнение. Най- честaта задача за един робот е PICK-and-Place. В този проект, освен основната задача, беше и изискването за работа с оператор в обсега на робота. За тази цел използвахме колаборативен робот. Изборът беше лесен , с подкрепата на колегите от ABB България. След кратки обсъждания и предложения, избрахме CRB15000, което се оказа повече от добър вариант. За избор на програми за изпълнение и за управление на допълнителни манипулатори, бе монтиран и панел-контролер на B&R за настройки и визуализиране на състоянието.

Благодарим на колегите от ABB България за помощта.

Горди сме , че това бе и първият инсталиран робот от тази серия в България.